Supplier Of Talc Powder In India Kon Tum Vietnam SVI

Category: Services
Sub Category: Other Services
Ad Type: Offered Ads
Price: 3431990
Country: Vietnam
City: Kon Tum
Active Till 23-Jul-2018
Phone No: +91-9461784129
Supplier of talc powder in India Kon Tum Vietnam SVI
Supplier of talc powder in India Kon Tum Vietnam SVI

http://quartzpowdermanufacturers.com/supplier-of-talc-powder-in-india.php
Shri Vinayak Industries is the manufacturer of imported talc powder. Talc powder is the crystalline formed mineral and known for its great performance and peerless efficiency. There are so many specifications of talc powder like the color of talc powder can be available in light green, dark green, brown and white, sectile tenacity, monoclinic crystal system, pearly. We are the supplier of talc powder in Vietnam.

Shri Vinayak Industries là nhà sản xuất bột talc nhập khẩu. Bột Talc là dạng khoáng tinh thể hình thành và được biết đến với hiệu suất tuyệt vời và hiệu quả vô song. Có rất nhiều thông số kỹ thuật của bột talc như màu sắc của bột talc có thể có sẵn trong ánh sáng màu xanh lá cây, màu xanh đậm, nâu và trắng, độ bền uốn lượn, hệ thống tinh thể đơn tinh, ngọc trai.

Contact Information Shri Vinayak Industries

Web - http://www.quartzpowdermanufacturers.com/
Phone No: +91-9828565260
Email: svindustries.india@gmail.com
info@quartzpowdermanufacturers.com
Address: 1-Shiva Ji Nagar, Opp. RSS Office, Udaipur 313001 (Raj.) INDIA

Don′t Forget to Mention That You Find This Ad on ‘ElevenSites’ ?

Contact Advertiser

Your Full Name:
Your Email Id:
Your Phone No:
Your Message:
ISO 9001 Certification in Iraq
ISO 9001 Certification In Iraq
Category: Services
Sub Category: Other Services
Ad Type: Offered Ads
Price: 0
Country: Iraq

Free Classifieds